Så till slut… / Finally

Avhandlingen är färdigskriven och har kommit från tryckeriet. Den är väldigt fin tycker jag. Disputationen äger rum den 8 juni kl 10.15 i Uppsala Universitetshus, Sal IV. Opponent är Yasmin Gunaratnam, Senior Lecturer i sociologi vid Goldsmiths, University of London.

Avhandlingen heter Presenting the Absent: An account of undocumentedness in Sweden och finns här att ladda ned i fulltext. Här finns också den svenska sammanfattningen, inklusive förord, innehållsförteckning och bibliografi.  Pressmeddelandet om avhandlingen som skickades ut den 18 maj finns här.

 

I am finally done with my thesis. It has arrived from the printing house and I am very happy with it. The defence takes place on the 8th of June, 10.15 a.m. at Uppsala University main building, in room IV. The opponent is Yasmin Gunaratnam, Senior Lecturer in Sociology at Goldsmiths, University of London.

The title of the thesis is Presenting the Absent: An account of undocumentedness in Sweden and can be downloaded in fulltext here. The press release that was published on the 18th of May can be found here.

Uppdaterad lista på landstingsriktlinjer ang vård för papperslösa

Bristen på nationell reglering av vård för papperslösa har gjort att många landsting formulerat egna regler och riktlinjer i frågan. Hösten 2009 gjorde jag en sammanställning och sammanfattning av de då existerande policyerna som antagits i landstingen. Sedan dess har flera landsting antagit nya eller reviderade riktlinjer, och detta är en uppdatering av den tidigare sammanställningen. Ytterligare information kan också hittas i den Rättighetsrapport som Kerstin Sandberg och Malin Fryknäs publicerade 2010.

Kortfattat kan sägas att alla landsting utom Kalmar, Västmanland, Jämtland och Gotlands kommun har klargjort vad som gäller för papperslösa inom deras landsting. Riktlinjerna skiljer sig åt i både innehåll och hur detaljerade de är. Detaljerna är viktiga särskilt när det gäller sekretess, journalföring och registrering, då osäkerhet i dessa steg kan leda till att man av misstag lämnar ut information till exempelvis Migrationsverket. Instruktioner för journalföring och registrering är extra viktigt när det gäller papperslösa då de inte har person-eller samordningsnummer och dessa rutiner kan vara okända för receptionspersonalen. Journalföring och registrering är också viktigt för patientsäkerheten, och för att avdelningen eller kliniken ska kunna få ersättning för vård som inte patienten kan betala.

För närvarande är det Sörmlands landsting som gått längst i sina regionala riktlinjer, och erbjuder både asylsökande och papperslösa vård på samma villkor som landstingets medlemmar. De flesta landsting har riktlinjer som anger att papperslösa ska ha tillgång till motsvarande “vård som inte kan anstå”, antingen till vårdens verkliga kostnad, eller till samma avgifter som för asylsökande. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har länge haft mycket detaljerade och genomtänkta regler och instruktioner till vårdgivarna, och deras modell har stått modell för många landstingsriktlinjer.

Rosengrenska kliniken har länge försett papperslösa patienter med en papperskopia av Sahlgrenskas riktlinjer när de ska gå till sjukhuset. På detta sätt kan man försäkra sig om att personen som tar emot på sjukhuset vet om gällande regler och rutiner. Det gör mottagandet smidigare, och ger en viss trygghet till patienten. Utöver en sammanfattning och översikt över landstingens riktlinjer så har jag därför samlat alla de regionala riktlinjer, tillämpningsanvisningar och annan information från landstingen jag har tillgång till. I vissa fall är det ett pressmeddelande, ett utdrag av ett protokoll eller som i Västmanlands fall en landstings plan som uttrycker landstingets syn på hur man förhåller sig till vård för papperslösa. Kontakta gärna mig om du känner till eller har tillgång till fler eller nyare riktlinjer, så kan jag uppdatera sammanställningen.

Sammanfattning och sammanställning av landstingsriktlinjer 2012

Landstinget Blekinges regelbok och uppdragsbeskrivning
Landstinget Dalarna Tillämpningsanvisningar papperslösa flyktingar
Gävleborgs tillämpningsanvisningar angående vård för papperslösa
Halland Vården av papperslösa flyktingar
Jönköping Hälso- och sjukvård till gömda/papperslösa personer
Jönköping – Vård av personer från andra länder
Kronoberg – information från landstingets hemsida
Norrbotten Utdrag ur Landstingsstyrelsens protokoll
Sahlgrenska Universitetssjukhusets riktlinjer
Region Skånes policy och riktlinjer gällande vård för personer från andra länder
Stockholm Riktlinjer för omhändertagande av papperslösa eller gömda flyktingar på vårdinrättningar
Sörmland landstingsstyrelse Protokollutdrag
Sörmlands landsting Hälso- och sjukvård till asylsökande och papperslösa (ej uppdaterad)
Uppsala Riktlinjer avseende administrativ hantering samt
Uppsala Ekonomirutiner avseende självbetalande patienter
Västmanlands landstingsplan
Västernorrlands län Rutin för hälso och sjukvård till papperslösa/gömda
Västerbottens landsting beslut och tillämpningsanvisningar
Västragötalandregionen – Vård till asylsökande och gömda/papperslösa flyktingar
Örebro läns landstings avgiftshandbok
Landstinget i Östergötland Sjukvård för asylsökande och papperslösa (länk)

three short paragraphs on form and freedom

Imagine that you are standing on a field. It looks like a golf green that goes on for ever and ever, 360 degrees. You have no map and no plans. Where ever you look there’s nothing, neither close nor far. But if you stare at the horizon for a while you might start imagining things. Everything is just flat, and flat and flat and the same colour and no features. Where would you go? And how would you keep yourself going?

Our lives form around the structures and landscapes we grow up and live in, no matter wether we spend our lives complying to or rejecting them. Our expressions, in whatever format or language, forms around its structures and landscapes in just the same way. And what we make out of that is what makes us us, or our voice our voice. With no obstacles, at all, we could consider ourselves completely free. Or lost.

What if we could express exactly what we thought and felt. I dont mean that we ever could, but what if? Wouldn’t it just be… a roar? A shockwave of sound, so complex that it fills every wavelength. And it just keeps coming, doesn’t it? But if we succeed in distinguishing and channelling some part of it onto a page, or a canvas or a scene or into a little gesture, it may, it has a chance to sing in tune with someone-else’s roar, and we can truly, though not ever fully, understand.

Artikel i Läkartidningen

En artikel av mig i Läkartidningen om landstingens riktlinjer angående vård för papperslösa. Läs den här!

Spatialized time

As a tribute to the jet lag that is (oddly enough) keeping me up, I’d like to pull your attention to the geography of time zones.

Wikimedia Commons provides the world map of time zones that we often see, but have a look at this great flash map at radical cartography!

Article in Swedish in the journal Revansch!

A while ago, I was interviewed for an article in Revansch! published by Riksförbundet för Social och Mental hälsa (National Association for Social and Mental Health). The article features the newly started Tinnerökliniken in Linköping who offer heath care to undocumented migrants in the area. It is written by Cecilia Köljing and is not published on the web, but here it is: Revansch1_2010.

Uppdatering av landstingsriktlinjer

Några ändringar och ytterligare beslut har tagits sedan jag skrev det här. Här är därför en ny sammanfattning samt en ny, uppdaterad lista på lokala riktlinjer för vård för papperslösa.

Vård för papperslösa i Sverige – Sammanfattning av landstingsriktlinjer


Uppsala riktlinjer
Gävleborg riktlinjer
Halland riktlinjer
Jönköping riktlinjer
Örebro Vård till personer från andra länder
Protokollutdrag Norrbotten
Sahlgrenska riktlinjer
Skåne policy
Skåne Tillämpningsanvisningar
Sörmland riktlinjer
Stockholm riktlinjer
Västerbotten tillämpningsanvisningar
Västernorrland protokollutdrag
Västragötalandsregionen riktlinjer


test

still testing